Våra produkter

Som biodlare älskar vi honung, speciellt vår egen. Våra bin hämtar sin nektar från Helsingborg med tonvikt på området kring Duvestubbe i Ödåkra. Odling och lantbruk i Duvestubbes närhet har ekologisk inriktning varför vår honung har samma profil. Vi har även bin som hämtar

Hyr bin av oss

Bidra till ett hållbart och levande samhälle, hyr bikupor! Som bonus får du din egen honung. Vi ger möjligheten för miljömedvetna företag och instutitioner att hyra en bikupa och därmed göra en insats för miljön. Som bonus medföljer 20 burkar

Bikurser

Duvestubbe bigård arrangerar kurser för nybörjare och erfarna biodlare. Kurser och workshops kan spänna över allt från en halvdags workshop till kurser som spänner över hela bisäsongen. Kurserna lägger stor vikt vid praktiska övningar. Bigården erbjuder goda möjligheter att träna på bisamhällen i full

Kursen var riktigt bra!

Jag och min sambo driver en vingård i Allerum med både vin- och äppleodling. Vi har under många år haft en önskan att producera vår egen honung, varför vi gick Duvestubbes bikurs. Kursen var riktigt bra! Ett stort plus i kanten får kursledaren som fungerat som en mentor, och varit ett fantastiskt stöd. På kursen fick vi lära oss hur bina fungerar under hela biåret, från början till slut. Till nästa säsong har vi starka ben att stå på. Tre livskraftiga bisamhällen finns redan på gården och jag är övertygad om att de kommer må bra även nästa år.

Tina Berthelsen nybliven biodlare

Kul om Bin

  • Biet fraktar nektarn i sin honungsblåsa där olika sockerarter bryts ner till enklare som ger energi till biet (och oss!)

Bivärdar 2016

honungsetiketterVåra bivärdar som hyrde våra bisamhällen 2016. Kuporna placerades i parker och trädgårdar, på tak och industriområden. De trivdes utmärkt och samlade på sig mycket och härlig honung, som våra bivärdar fick ta del av. Honungsburkar med egen etikett, det uppskattades.