DSC_0664Duvestubbe bigård arrangerar kurser för nybörjare och erfarna biodlare. Kurser och workshops kan spänna över allt från en halvdags workshop till kurser som spänner över hela bisäsongen. Kurserna lägger stor vikt vid praktiska övningar. Bigården erbjuder goda möjligheter att träna på bisamhällen i full produktion.

 

Aktuella kurser 2018


Tvätta vax och tillverka egna bikakor
den 20 januari, kl 9-14

Bivax tillverkas av bin och inga andra. Därför är det viktigt att återanvända all vax inte minst i tider då intresset för bin är på uppgång. Bivax är numera en bristvara och har fått till följd att priset stigit kraftigt på kort tid. Duvestubbe Bigård har införskaffat utrustning för smältning, rening och produktion av vaxkakor. Kursen har som mål att lära ut hur du producerar egna vaxkakor från s k förbrukat vax. För medlemmar i Duvestubbe bigård finns denna utrustning till disposition under förutsättning att medlemmen genomgått kursen.

Kursledare: James Brockie (0708-450577) och Ole Andersson (0729-878784).
Priset för kursen är 500 kronor inkl moms och anmälan görs till Ole Andersson via mail,
ole.andersson@growinggarden.se senast den 31 december 2017.

 

Biodlarkurs för nybörjare

Kursen lägger tonvikt vid grundläggande teori och praktiska övningar i bigården. Utbildningen genomförs vid nio tillfällen på Duvestubbe Bigård i Ödåkra och pågår under januari-juni 2018.

Kursen har som mål att ge deltagarna bästa förutsättningar för att driva sin egen biodling. Vi går igenom hur ett bisamhälle fungerar och vad de producerar, om sjukdomar och hur de bekämpas, vardagssysslor i kupan och mycket annat. Under perioden jan-april med 4 föreläsningar med  James och Ole. Resterande fem tillfällen med praktiska övningar i Bigården som alltid inleds med en inspektion av tillståndet i kupan.

Teoriavsnitten behandlar ämnen som: Binas nytta i samhället, bisamhället- om kupan och dess invånare, vad produceras i bikupan, problem och möjligheter, biåret månad för månad.
Praktiska övningar inleds alltid med en allmän inspektion av kupan och dess invånare. Vid varje tillfälle har vi fokus på ett speciellt ämne. Aktuella teman är vårstädning och ev stödfordring, göra en avläggare med uppföljning, vanliga sjukdomar och hur de behandlas samt slunga honung. En nionde övning genomförs i slutet på augusti på temat invintring.

Preliminära datum för kursen: 25.1, 15.2, 8.3, 5.4, 26.4,10.5,31.5 och 14.6. Varje träff omfattar ca 2 timmar och pågår mellan 18.00-20.00.

Pris: 1250 kronor (inkl moms)

Föreläsare och kursledning: James Brockie (0708-450577) och Ole Andersson (0729-878784)

 

 

Biodlare för en dag
En rolig och lärorik dag för grupper om max 12 personer. Biodlardagen vänder sig till företag och institutioner som söker en annorlunda personalaktivitet. Den omfattar en dag med praktiska och
lärorika övningar i bigården som avslutas med alla slungar sin egen honung. Lunch och fika ingår och dagen genomförs på Duvestubbe Bigård i Ödåkra.

Biodlare för en dag genomförs under perioden maj – september. Kursen pågår mellan 09.00-16.00.

Kursledare:

Pris 1 450 kr per deltagare

Anmälan med namn, adress och telefonnummer gör via mail.
Betalning görs på Swedbank Bankgironr: 460-8006 (Glöm inte ange ditt namn).

 

Föreläsningar 2018

  • Viktigt och lärorikt om bin. En föreläsning om livet i ett bisamhälle, provsmakning av honung
  • Våra livsviktiga bin. Om vad binas roll i ekosystemet, provsmakning av honung
  • Stadens bin. Om hur man lyckas med biodling i stenstaden, provsmakning av honung

Pris: Föreläsningen är på ca 50 minuter och debiteras med 950 kronor + moms och milersättning.